Tarieven/ANBI/Fiscus

De parochie Heilige Jacobus de Meerdere is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Rooms Katholieke Kerk in Nederland. De parochie is een deel van het bisdom Bisdom Groningen-Leeuwarden. De Rooms Katholieke Kerk heeft van de Belastingdienst een ANBI groepsbeschikking ontvangen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke parochies en andere instellingen die tot de Rooms Katholieke Kerk behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is derhalve ook van toepassing op de parochie Heilige Jacobus de Meerdere. De ANBI-gegevens kunt u hier raadplegen.  

Als u een gift of legaat aan de parochie wilt nalaten kunt u over de fiscale aspecten hier meer lezen

 

PAROCHIETARIEVEN

Onderstaande tarieven gelden voor ingeschreven parochianen, die de afgelopen drie jaar jaarlijks een kerkbijdrage hebben gegeven. Is dit niet het geval, dan worden alle genoemde tarieven met € 300,00 verhoogd.

Doop 
Vrije gift            
(incl. doopkaars)

Huwelijk 
€ 350,00 (incl. huwelijkskaars, koor, verwarming)
Opmerking: indien het betaalde bedrag aan Kerkbalans gelijk of hoger is dan vastgestelde tarief, ontvangt men geen rekening.

Jubileumviering buiten weekendviering
€ 250,00 (incl. koor, verwarming)

Jubileumviering tijdens weekendviering        
€ 125,00 (incl. koor, verwarming)

Uitvaartviering in de kerk, waarna beaarding        
€  500,00 (incl. bloemen, koor, verwarming)

Uitvaartviering in de kerk, waarna crematie        
€  600,00 (incl. bloemen, koor, verwarming)

Uitvaartviering in de kerk. bij crematie geen pastor aanwezig.
€ 450,00 (incl. bloemen, koor, verwarming)

Crematie (niet voorafgegaan door kerkelijke plechtigheid)  
€ 400,00

Plaatsen van urn                 
€ 0,00            
(zonder aanwezigheid pastor)

Plaatsen van urn                 
€ 100,00             
(met aanwezigheid pastor)

Richtbedrag gift misintenties                
€ 10,00

Grafrechten:
In de parochies Harlingen en Dronrijp, waar een parochiekerkhof aanwezig is, wordt per enkel graf € 300,00 extra in rekening gebracht indien men niet ingeschreven staat, of indient er geen jaarlijkse kerkbijdrage is gegeven gedurende de laatste drie jaar.

 

Tarieven kerkelijke diensten op Vlieland en Terschelling

Voor mensen die niet lid zijn van de parochie, geldt het volgende…
Er wordt zondermeer een rekening gestuurd met toeslag van € 650,00
De overtocht van extra personeel (acoliet/koor/organist) voor rekening bruidspaar.
De hotelovernachtingen (Vlieland) worden betaald door bruidspaar.