Pastor Susan Boukema

Pastor Susan Boukema

Pastor Susan Boukema-Koopman is per 15 oktober 2013 aangesteld als pastoraal werker in de H. Jacobusparochie. Haar bijzondere aandachtvelden zijn catechese en het pastoraat op de Waddeneilanden.

Pastor Susan Boukema werd op 23 maart 1952 geboren in Harlingen. Na de middelbare school ging ze aan de slag in het bedrijfsleven. Zij werkte vervolgens jarenlang als functionaris public relations en voorlichting voor de thuiszorg en haalde in de avonduren een onderwijsakte en haar vakdiploma’s op het gebied van public relations en voorlichting.

In 1998 ging zij theologie studeren aan de Katholiek Theologische Universiteit Utrecht, waar zij in maart 2003 afstudeerde op de geschriften van Therese van Lisieux. Zij begon haar carrière in de rooms-katholieke kerk in een dubbelfunctie: perschef van de toenmalige bisschop van Groningen, Mgr. Eijk (tot 2009) en pastoraal werker in de parochies van Easterwierrum, Jirnsum, Wergea/Warten en Wytgaard. In die parochies werkt zij ook nu nog drie dagen in de week.

Pastor Susan Boukema behoort tot de lekenorde van de Karmelieten. De vraag die haar mateloos boeit is: wat betekent geloven voor ons in het leven van alledag. Hoe geven we onze relatie met God vorm tussen de potten en de pannen, in de tuin of boven het strijkgoed. Wat is kortom de spiritualiteit van het dagelijkse leven en wat kunnen wij als de kerk daarbij bieden?

 Pastor Susan Boukema is te bereiken op telefoonnummer 058 266 1981 en te volgen op twitter: @SusanBoukema

NOODTELEFOON PASTORES
0633 318 290