Pastor Sipke Draisma

Pastor Sipke Draisma

Sipke Draisma is geboren op 2 november 1957 (Allerzielen) in Sneek. Hij komt uit een katholiek nest en doorliep het katholiek basis- en voortgezet onderwijs in Sneek en Bolsward. 

Na het behalen van zijn akte van bekwaamheid als onderwijzer besloot Sipke Draisma verder te studeren aan de Katholieke Universiteit van Nijmegen. Als hoofdvak koos hij voor de exegese (uitlegkunde) van het Nieuwe Testament. Zijn bijvakken waren de uitleg van het Oude Testament en Communicatiewetenschappen. 

Na zijn theologiestudie in Nijmegen ging Sipke Draisma werken bij de KRO-radio als redacteur/verslaggever en presentator. Zo presenteerde hij ondermeer het programma Kruispunt-radio en was hij verslaggever bij de actualiteitenrubriek Echo en bij Tijd voor Twee.

In 1999 benoemde bisschop Möller hem tot pastoraal werker in Workum, Makkum en Witmarsum. Sinds november 1999 is hij werkzaam in de parochies van Noordwest Friesland. 

Sipke is lekelnlid van de orde van de Dominicanen, de Orde van de Predikers (O.P.) Als volgeling van Sint Dominicus probeert hij de tekens van de tijd te verstaan en met behulp van het evangelie een antwoord te vinden op de vragen van deze tijd. Dus geen makkelijke antwoorden op moeilijke vragen geven  maar het gesprek aan gaan met mensen die vragen stellen bij God, de Kerk, de Schrift en hun eigen leven.

Pastor Sipke Draisma werkt in deeltijd (0,6) voor de H. Jacobusparochie. Daarnaast is hij als hoofd communicatie als perschef en woordvoerder van de bisschop werkzaam op het bisdom Groningen-Leeuwarden.

Sipke Draisma woont in Bolsward en is te bereiken onder telefoonnummer 0645-460216 en e-mail pastor@draisma.frl
Hij twittert op persoonlijke titel via @SipkeDraisma

NOODTELEFOON PASTORES 
0633 318 290