Pastores

Het pastoraal team van de H. Jacobusparochie bestaat uit twee personen:
pastoor Marco Conijn en pastoraal werker drs. Susan Boukema.

Voor noodgevallen (overlijden, ziekenzalving, ziekenzegen, crisispastoraat) belt u de noodtelefoon van de pastores. De pastor-van-dienst, die u dan aan de lijn krijgt, zal zorgen dat er actie ondernomen wordt.

NOODTELEFOON PASTORES
0633 318 290