Pastoor Marco Conijn

Pastoor Marco Conijn

Pastoor Marco Conijn is geboren in Edam op 16 maart 1965. Hij was de oudste zoon in een gezin van drie kinderen, waarvan zijn jongste zusje op de leeftijd van 5 jaar is overleden. Hij was toen 11 jaar  Vijf jaar lang heeft hij gewerkt op een technisch advies- en ontwerpbureau.

Toen hij 24 jaar was besloot hij om te gaan studeren aan de priesteropleiding Bovendonk in Hoeven (nabij Breda). Nog een jaar heeft Marco bij het adviesbureau gewerkt, waarna hij drie jaar jeugd- en jongerenwerker is geweest bij het Katholiek Steunpunt in Emmen. Op 5 oktober 1996 is Marco door Mgr. Möller tot priester gewijd en aangesteld tot pastor in de Kanaalstreek (Oost Groningen). Op 1 januari 2000 werd hij aldaar benoemd tot pastoor.

Vele jaren achtereen mobiliseerde hij grote groepen mensen (kinderen, jongeren en ouderen) om mee te gaan op bedevaart naar Lourdes. Belangrijk voor hem is het vieren van de liturgie, liefst op een uitbundige en `Roomsche´ wijze.

Vanaf 22 juni 2008 is hij aangesteld tot pastoor van de samenwerkende parochies Eén in Vieren, alsmede Vlieland/Terschelling die sinds 1 januari 2013 samen de H. Jacobus de Meerdere-parochie vormen.

Pastoor Marco Conijn woont aan de Dûbelestreek 16, 9035 AJ te Dronrijp. Hij is bereiken onder de telefoonnummers: 0517-233288 of 0517-231262 of 06-21833503. Ook is hij per mail te bereiken via: c.m.conijn@hotmail.com

 

 

NOODTELEFOON PASTORES
0633 318 290