Er zijn ons verhalen bekend, dat er duizenden mensen op Jezus af kwamen.

Maar vandaag is dat totaal anders. Hij is in Nazareth de plek waar hij opgroeide.

Hij spreekt over zaken die van wezenlijk belang zijn.

Maar het dringt niet door de mensen door.

Ze worden geblokkeerd door vooroordelen over zijn persoon

Er is geen vertrouwen.

En als dat er niet is kun je helemaal niets bereiken ook Jezus niet.