De website vier.nu van de landelijke rooms-katholieke kerk is een publieke uitnodiging voor  viering van de Veertigdagentijd en Pasen.  Wat heeft Aswoensdag (14 februari) te maken met Pasen? Wat is de vastentijd en Veertigdagentijd? Wat vieren we met Pasen en Palmpasen? De website www.vier.nu beantwoord dit soort vragen en meer. De website ‘www.vier.nu’ vertelt allerlei achtergrondinformatie over Pasen als christelijk hoogfeest. Het is ook een oproep met tips om Pasenvieringen te bezoeken in een naburige kerk en katholieke parochie.

https://www.vier.nu/

Veertigdagentijd

Met de oproep ‘Vier Pasen’ onderstreept de Rooms-Katholieke Kerk het belang om dit hoogfeest van de Verrijzenis van Christus samen te vieren en ook de periode van voorbereiding bewust te beleven. Deze zgn. Veertigdagentijd begint op Aswoensdag (14 februari) en is van oudsher een tijd van bidden, vasten en boete doen. Bekend is het carnavalsfeest in veel streken, het feest dat van oudsher voorafgaat aan de vastentijd voor Pasen.    

www.Vier.nu is de website over de belangrijke christelijke hoogfeesten. De site roept in de Veertigdagentijd iedereen op om zoveel mogelijk Pasen te vieren in de eigen plaatselijke Kerk. Voor onze parochie Heilige Jacobus de Meerdere staat een vieringenrooster online. Daar kunt u zien welke vieringen wij organiseren onder het motto ‘Vier.nu Pasen!’. U bent daarbij van harte welkom.

De Veertigdagentijd is een bijzondere periode waarin we toeleven naar het hoogfeest van de Verrijzenis van Christus, Pasen. Een hoogtepunt in het kerkelijk jaar dat in de voorbereiding en in de Paastijd tot uiting komt in bijzondere vieringen, onder meer met Palmpasen, op Witte Donderdag, Goede vrijdag en natuurlijk de Paaswake.

Wij nodigen u van harte uit om samen met ons in de kerk deze vieringen te beleven en zo ons geloof met elkaar te delen.

Vier Pasen, niet alleen thuis, maar ook samen in de kerk!