“Laten we bidden tot de Heilige Geest om ons te helpen de gave van verschillende charisma’s binnen christelijke gemeenschappen te herkennen en de rijkdom van de verschillende rituele tradities binnen de katholieke kerk te ontdekken.”

Paus Franciscus: “We moeten niet bang zijn voor de verscheidenheid aan charismatische gaven binnen de Kerk. Integendeel, we moeten ons juist verheugen in het beleven van deze verscheidenheid. Al in de eerste christelijke gemeenschappen waren verscheidenheid en eenheid zeer aanwezig en in een spanning die op een hoger niveau moet worden opgelost. Meer nog. Om verder te komen op de weg van het geloof hebben we ook een oecumenische dialoog nodig met onze broeders en zusters van andere christelijke gezindten en gemeenschappen. Niet als iets verwarrends of verontrustends, maar als een geschenk van God aan de christelijke gemeenschap, zodat zij kan groeien als één lichaam, het lichaam van Christus. Neem bijvoorbeeld de Oosterse kerken. Ze hebben hun eigen tradities, hun eigen kenmerkende liturgische riten, maar ze bewaren de eenheid van het geloof. Ze versterken deze, ze verdelen deze niet. Als we ons laten leiden door de Heilige Geest, roepen rijkdom, verscheidenheid en diversiteit nooit op tot conflicten. De Geest herinnert ons eraan dat we in de eerste plaats geliefde kinderen van God zijn. Allemaal gelijk in Gods liefde en allemaal verschillend.”