De actieperiode van Actie Kerkbalans 2022 zit er vrijwel op.
Aan toezeggingen is over dit lopende jaar voor de gehele H. Jacobusparochie
bij de penningmeester binnen gekomen € 133.000,–Aan werkelijke betalingen is hiervan reeds € 94.000,– overgemaakt.
Hiervan is € 83.000,– op de algemene RABO-hoofdrekening binnengekomen.
In het kader van stroomlijning van parochierekeningen is onze penningmeester
a.i. Jos Manshande er al heel content mee dat steeds meer parochianen deze
rekening weten te vinden. Het bespaart hem enorm veel werk.

Het bestuur wil graag alle actiebetrokkenen in de Kerkbalans-organisatie bedanken
voor al het werk wat tot nu toe is verricht.
Vanaf dit jaar wordt de realisatie van de Kerkbalans behartigd door een nieuwe commissie
Financiën en Kerkbalans. Van hieruit worden per locatie de vrijwilligers aangestuurd.

Maar bovenal, beste mede-parochianen willen we u bedanken voor uw bijdrage aan Kerkbalans.
Het is de belangrijkste pijler onder onze parochiële brug, het fundament voor de brug naar een levend parochieleven, naar de maatschappij om ons heen maar vooral als brug naar de toekomst.
En de stevigheid hiervan, de soliditeit bepalen we zelf.

Voor mensen die de kerkbalansactie eventueel gemist hebben, deelname kan nog steeds. We verwijzen graag naar onze website van de parochie, onder het kopje KERKBALANS of naar ons parochieblad Onderweg.
Volledigheidshalve vermelden we ook het nummer van onze hoofdrekening
NL 21 RABO 0320 4172 55 t.n.v. de H. Jacobusparochie

We houden u voor de rest van het komende jaar graag op de hoogte van het verdere beeld
van de kerkbalans-inkomsten en vooral van het beeld van de brug naar de toekomst van de
parochie, van onze parochie.

Met vriendelijke groet,

Sjoerd Hiemstra, secretaris