Beste mensen,

Buiten is het koud en somber weer en tegelijkertijd merk je ook dat de dagen weer lengen.

Het licht keert langzaamaan weer terug. En hoewel we midden in de winter zitten, roept het lengen van het licht al weer visioenen op van de aankomende lente.

Laten we hopen dat dat licht van de lente ook doorbreekt op al die plaatsen en bij al die mensen die het nodig hebben.

In de pastorale Brief die u vandaag ontvangt, leest u over de lichtdragers, die wij zelf kunnen zijn.

In de brief staat het nieuwe vieringenrooster voor de komende tijd en u leest het laatste nieuws over collega Marco die wij veel beterschap toewensen.

Op zondag 5 februari vieren we om 11.00 uur met alle geloofsgemeenschappen samen in de kerk van Harlingen en onze bisschop zal dan voorgaan.

De koren uit Dronryp en St. Annaparochie zullen de viering muzikaal ondersteunen.

Voor iedereen die dat wil is er de mogelijkheid om aan het eind van de viering de Blasiuszegen te ontvangen.

Wees allemaal van harte welkom!

Ik wens u en jou alvast een fijn weekend toe!

Hartelijke groet,

Dorenda