Beste parochianen van de geloofsgemeenschap Harlingen,

Terwijl we langzaamaan richting Goede Week en Pasen gaan, beweegt het weer zich tussen herfst en lente in. Dit weer weerspiegelt misschien wel mooi de contrasten die straks juist in de Goede Week en met Pasen zo voelbaar zijn. 

We gaan van een feestelijke maaltijd, naar verraad, gevangenneming, kruisiging en uiteindelijk de opstanding van Jezus, de nieuwe morgen. Juist in die Goede Week op weg naar Pasen wordt de wisselvalligheid van ons eigen bestaan en van de wereld om ons heen zichtbaar en voelbaar.

Mijn collega Marco is gelukkig weer voorzichtig aan het werk gegaan en vertelt hierover meer in de Pastorale Brief. In deze brief kunt u ook lezen over de vieringen in de Goede Week. De bezinning en het verhaal van de kinderen gaat dit keer over blindheid en Wim van Bussel mijmert over naastenliefde.

Tenslotte vind u nog informatie over het Jubeljaar 2025 en een samenvatting van de vastenbrief van paus Franciscus.

Ik wens u en jou weer veel leesplezier.

Mede namens collega Marco Conijn wens ik u en jou een mooie voorbereiding op Pasen en voor straks een Zalig Pasen!

Dorenda Gies