Beste parochianen van de geloofsgemeenschap van Harlingen.

Om te beginnen wens ik u en jou van harte een Zalig Nieuwjaar toe!

Het wordt weer een spannend jaar waarin we hopen en bidden,

dat we minder beheerst worden door de pandemie en dat we ons leren verhouden

tot de nieuwe situatie waarin we terecht zijn gekomen.

Het is ook een jaar van nieuwe kansen en mogelijkheden.

Mogelijkheden om elkaar warmte en liefde te schenken …

Mogelijkheden om elkaar nabij te zijn, waar dat kan …

Mogelijkheden om iets zichtbaar te maken van Hem wiens naam wij dragen: Jezus Christus …

Ik wens ons allen toe, dat we die mogelijkheden in 2022 optimaal gebruiken!

Bijgaand ontvangt u de vierenvijftigste Pastorale Brief.

Hierin kunt u lezen dat wij vanaf 16 januari de kerken weer voorzichtig openen.

We gaan er vanuit dat de meeste mensen die dat willen, dan hun booster hebben ontvangen.

Iedereen wordt geadviseerd zich vooraf aan te melden, omdat we maximaal 50 mensen mogen ontvangen,

en op de kleine locaties is dat nog minder.

Er zullen meer vieringen worden gestreamd en ook daarover leest u in de brief.

De pastorale brief biedt met 15 pagina’s weer veel leesvoer voor jong en oud.

Voor ieder wat wils!

We wensen u en jou daar veel inspiratie bij!

Hartelijke groet,

mede namens collega’s Marco Conijn en Susanna Terwisscha van Scheltinga,

Dorenda Gies