Beste mensen van de geloofsgemeenschap van Harlingen,

We beleven op dit moment woelige tijden. Dachten we even dat we Corona weer wat achter ons konden laten en we langzaam konden terugkeren tot een weer wat genormaliseerd leven, het lijkt niet zo te zijn.

Op iets meer dan 1200 km hier vandaan, in Oekraïne, woedt al maandenlang een vreselijke oorlog. De gevolgen immens. Ten eerste voor de geteisterde bevolking aldaar. Maar verder lijkt de hele wereld meegezogen te worden en last te hebben van consequenties op economisch vlak.

De inflatie is torenhoog. De energielasten zijn enorm gestegen en ons voedsel is ruim 10% duurder dan een jaar geleden. Vooral mensen met een laag inkomen worden in ernstige mate getroffen, hetgeen zeer zorgelijk is. Mensen die ook getroffen worden zijn onze hardwerkende boeren. Ze zijn het in meerderheid zeer oneens met aangekondigde nieuwe stikstofregels en voelen zich in hun bestaan bedreigd. Er is veel protest hoorbaar en zichtbaar. Boeren willen overleg. De regering wil ook praten en stelde een bemiddelaar aan. Maar ze heeft op voorhand al besloten dat niet over de doelen en de uitgangspunten van het stikstofbeleid kan worden gesproken. Heeft overleg dan wel zin? Laten we hopen en bidden dat men elkaar weet te vinden. Dat men naar elkaars zorgen wil luisteren en bereid is om waar dat kan water bij de wijn te doen. Dat lijkt me in ieders belang te zijn.

Tenslotte: De zomervakantie is begonnen. Daarmee is een heerlijke tijd aangebroken. Al kost het een paar honderd Euro meer vanwege torenhoge brandstofprijzen, velen zijn toch van plan even een week of langer elders vakantie te vieren. Anderen blijven thuis en kunnen deze dagen genieten van de Tallships in Harlingen. Inmiddels zijn 37 schepen aangemeerd en tot zondagmiddag te bewonderen. Het is zeer de moeite waard.

Hoe u de vakantie ook doorbrengt, geniet ervan. En mocht u nog even tijd hebben om te lezen, dan bieden we u hierbij weer een pastorale brief aan met lezenswaardig nieuws en met een bezinnend karakter.

Mede namens collega Dorenda Gies wens ik u een heerlijke zomer toe.

Pastoor Marco Conijn