Na overleg met onze pastores, onze vicaris en locatie-voorzitters heeft het parochiebestuur besloten tot een eigen parochiële onderscheiding. De ‘Jacobus draagspeld’ voor vrijwilligers met een aantoonbaar lange inzet of bijzondere inzet voor onze parochie.

Bij het woord ‘kerk’ denken we al gauw aan het kerkgebouw. Maar, bij ‘kerk’ mag je ook denken aan onszelf: wij zijn een geloofs-gemeenschap. Wij zijn samen de kerk.

Naast een gebouw hebben we ook vrijwilligers nodig. Zij zorgen voor de praktische en sociale aspecten van het kerkelijk leven, zoals het organiseren van activiteiten, het onderhouden van het gebouw, het bezoeken van zieken en ouderen, het verzorgen van  de muziek, de administratie, het onderhoud van de tuin en de begraafplaats, het besturen en nog veel meer. Vrijwilligers zijn onmisbaar!

Het parochiebestuur en onze pastores zijn al onze vrijwilligers zeer dankbaar. Hoe klein of groot de taak ook is, zichtbaar en vaak onzichtbaar. Ieder zet zich in met eigen talent en mogelijkheden. Dat is geweldig.

Twee vrijwilligers werden zondag 1 oktober jl. toegesproken door ondergetekende in verband met hun jarenlange intensieve inzet als vrijwilliger.

Theo Faber ontving de 1e Jacobus draagspeld voor zijn tientallen jaren inzet als bestuurder, fondswerver, lid van de bouwcommissie (die vele restauratiewerken uitvoerde) en klusjesman.

Jelke Hoekstra ontving de 2e Jacobus draagspeld voor zijn 46 jaren kosterschap, huishoudelijke werkzaamheden, locatie lid, lid van commissie bezit&beheer, vormselvoorbereiding en nog veel meer! Helaas moet Jelke zijn werkzaamheden stoppen i.v.m. zijn slechte gezondheid.

Beide heren zijn wij zeer dankbaar voor hun grote en langdurige inzet voor onze Heilige Jacobus de Meerdere parochie. Zeer verdiend mogen zij met trots de Jacobus draagspeld dragen.

Clemens van der Zwet, vice-voorzitter