Woensdagavond 8 maart jl. verwelkomde vice-voorzitter Clemens van der Zwet zo’n 120 parochianen van de verschillende locaties in de Sint Franciscuskerk te Franeker.

Een aandachtig publiek keek en luisterde naar een uitgebreide presentatie over de financiële situatie van onze parochie. In openheid en transparantie werden alle cijfers gedeeld.

“Van iedere € 2,– geven we er € 3,– uit.”

Het is duidelijk, dat dit niet zo door kan gaan, willen wij ook voor de toekomst weer een financieel vitale parochie worden.

In de vorm van een quiz werden een hoop feiten duidelijk. Het grote structurele tekort van € 150.000,– per jaar moet direct worden aangepakt. Dit jaar wordt gestart met een eerste personele bezuiniging van € 30.000,–. Ook de kosten van verzekeren en onderhoud van alle gebouwen zal omlaag moeten, dit jaar een eerste besparing van € 40.000,– op onderhoud.

Na de pauze werden door de parochianen vele verhelderingsvragen gesteld en allemaal beantwoord. Op de geplande locatieavonden gaan we verder verhelderen en vooral met de parochianen in gesprek.

locatieavonden:

Locatie Sint Anna zondag 26 maart na de viering van 9.15 uur en dinsdag 25 april aanvang 19.30 uur.

Locatie Harlingen dinsdag 28 maart aanvang 19,30 uur.

Locatie Franeker donderdag 13 april aanvang 19.30 uur.

Locatie Dronrijp zaterdag 15 april na de viering van 19.15 uur.

Locatie Terschelling nog niet bekend.

Hoop, geloof en liefde voor onze parochie zal hierin centraal staan.”

De vice-voorzitter gaf aan dat het parochiebestuur (nu op volle sterkte) creatief met de parochianen wil nadenken in oplossingen en kansen voor onze parochie, voor nu, de toekomst en volgende generatie.

Van deze avond wordt een verslag gemaakt, inclusief alle vragen en antwoorden. Dit verslag volgt.

Bijgevoegd de presentatie van deze avond.

Heeft u een vraag of opmerking?. Stuur deze via het volgende mailadres: info@heiligejacobusparochie.nl

De financiën 2023 in één beeld samengevat. Hoge urgentie om nu echt aan de slag te gaan! Bij het bisdom is een meerjarenbegroting ingediend met als doel het tekort binnen 3-4 jaren terug te brengen naar € 0,–. Een ambitieus maar ook realistisch doel. Maar dat vraagt van iedereen veranderkracht en accepteren dat de tijden zijn veranderd.