Jezus’ naam en faam hadden zich zozeer verspreid dat velen Hem aan de poorten van Jeruzalem stonden op te wachten
om Hem koninklijk te ontvangen.
Van alle kanten klonk het: ‘Hosanna. Gezegend is Hij die komt in de naam van de Heer.’ Maar omdat we weten wat er erna gebeurde, klinkt dat gejuich ons wat wrang in de oren. Het hele gebeuren

leidde Jezus immers uiteindelijk naar zijn kruis. Het kruis dat voor christenen over heel de wereld een symbool is geworden
van zijn leven geven uit totale liefde voor de mensen.