Geachte lezer van de Onderweg,

De jaarlijkse verliezen in de exploitatie van onze parochie nopen ons tot goed nadenken over onze inkomsten en uitgaven. Het drukken van de Onderweg brengt hoge kosten met zich mee: € 13.365,– per jaar. Een deel van deze kosten wordt betaald uit de advertentie inkomsten en vrijwillige bijdragen. Echter, dan nog kost het de parochie met 11 edities dit jaar € 8.230,–. Een grote kostenpost in onze parochie exploitatie. De jaarlijkse vrijwillige giften dekken bij lange na niet deze drukkosten. We moeten bezuinigen, daarom hebben we het volgende besloten per 1 januari a.s.:

ONDERWEG PER MAIL

U ontvangst maandelijks digitaal de Onderweg en nieuwsbrieven met actuele zaken per mail. Hiervoor meldt u zich éénmalig aan via onze website www.heiligejacobusparochie.nl

Op de home pagina scrolt u naar beneden en ziet u de knop ‘contact’. Als u daarop drukt ziet u de mogelijkheid naam en mailadres in te vullen bij het kopje ‘Parochieblad & Nieuwsbrief’. En dan is alles geregeld, u krijgt direct een bevestiging, dat u staat ingeschreven voor het parochieblad en de nieuwsbrieven.  Voor de parochie géén kosten en u wordt goed en tijdig geïnformeerd.

De Onderweg is ook te zien en te lezen op onze FaceBook pagina en nieuwe website www.heiligejacobusparochie.nl

ONDERWEG OP PAPIER

Geeft u de voorkeur aan de papieren versie van de Onderweg in de brievenbus, dan vragen wij u vóór 1 januari a.s.  € 20,– over te maken op onze hoofdrekening NL 21 RABO 0320 417 255. Het is belangrijk, dat u bij de overboeking uw adres (straatnaam, huisnummer en woonplaats) vermeldt. U ontvangt dan 11 keer per jaar de gedrukte Onderweg. Bent u een post abonnee, maak dan € 30,– over i.v.m. de hoge portokosten. Na 1 jaar vervalt het abonnement automatisch en kunt u zich volgend jaar november / december opnieuw aanmelden. Hiermee helpt u mee aan een belangrijke en noodzakelijke besparing op de kosten van ons parochieblad en het terugdringen van ons exploitatie tekort.

NIEUWSBRIEVEN PER MAIL

Met regelmaat verschijnt er een nieuwsbrief met actuele zaken. Deze wordt u per mail verstuurd. We gaan nu met een nieuw en handig systeem werken. Wilt u de nieuwsbrief en andere informatie (waaronder de Onderweg, link naar livestream enz.) per mail ontvangen? Meldt u zich dan éénmalig aan via onze nieuwe website.

Vergeet dus niet alles tijdig vóór 1 januari te regelen. Heel hartelijk dank!

Het parochiebestuur

De redactie Onderweg