Parochievergadering
Op woensdag 8 maart 19:30 uur is er een parochievergadering voor alle parochianen.
Locatie: Franeker, parochiecentrum
Het bestuur praat u bij over de financiƫn en de toekomst van onze parochie.
U bent van harte welkom!


Locatiebijeenkomst
Zondag 26 maart na de mis van 9.15 is er een bijeenkomst voor alle parochianen van de locatie Sint
Anna. De locatieraad en een deel van het parochiebestuur zal hierbij aanwezig zijn.
Ook deze bijeenkomst heeft als doel het u op de hoogte stellen van de stand van zaken van de
Jacobiparochie.
De koffie staat klaar!


Schoonmaakochtend met ontbijt
Op zaterdag 1 april willen wij de buitenboel weer aanpakken. We beginnen met een gezamenlijk
ontbijt en gaan dan aan de slag, zodat we met Pasen weer op ons paasbest erbij zitten.
U kunt zich via de mail, app of lijst achterin de kerk opgeven.