Maadag 1 juli jl. ging een delegatie van het bestuur met Gerard Brouwer (architect), Sake Mulder (bouwkundige), Gerke Boekema (voorzitter commissie bezit&beheer), Susan Boukema (pastor) richting Terschelling. Na een hartelijke ontvangst door locatie-voorzitter Sven Volkers hadden we een mooi gesprek met de parochianen over hun toekomst en welke dromen en verwachtigen er leven.

Het is zo goed als zeker dat op termijn afscheid moet worden genomen van hun kerkgebouw.
Architect Gerard Brouwer (foto) presenteerde zijn gedachten over mogelijke herbestemmingen. Ook op deze locatie sprak men de wens uit, hoe klein de gemeenschap ook is geworden, een eigen plekje te behouden om samen te vieren en samen te komen.
Met deze locatiebijeenkomst ronden we een lange reeks van locatiebijeenkomsten rond ons gebouwenbeleid af. We wachten geduldig op het besluit / de goedkeuring van onze bisschop.

Het volledige verslag is hieronder te downloaden.