Goedendag allen!

In oktober 2019 startte een groep enthousiaste ouders in Franeker met een kinderwoorddienst. De kinderwoorddienst wordt elke tweede zondag van de maand gehouden voor kinderen in de basisschoolleeftijd (groep 1 t/m 8). 

Graag wilden we van de gelegenheid gebruik maken wat te vertellen over deze bijeenkomsten.

Na het welkomstwoord gaan kinderen en begeleiders naar het parochiecentrum. Daar lezen we de evangelielezing van die dag en praten we over wat hiermee bedoeld wordt. Ook gaan we nog even creatief aan de slag. Rond de collecte zijn we weer terug in de kerk.

Helaas was er voorgaande 2 jaren door corona niet veel fysiek mogelijk, toen hebben we veel gecommuniceerd via Facebook en Instagram (geeft u ons een likešŸ‘šŸ»?).

Gelukkig was er dit seizoen wat meer mogelijk en we kijken dan ook terug op een gezellige en leerzame periode! We mochten met elkaar nadenken en praten over verschillende onderwerpen en vaak knutselden we en lieten  we ons werk vervolgens in de kerk zien.

Graag zien we jullie na de zomervakantie weer bij een nieuwe kinderwoorddienst, voel je welkom! 

Hou voor de datum onze sociale media kanalen in de gaten of deze site of de Onderweg.

Jos, Ester, Marlies en Sytske.