In de kerstvieringen hebben we een digitale vorm van collecteren geïntroduceerd. De collecte via de QR code.

  • U kunt deze code scannen bij de verkoop van de misboekjes, daar staan borden met de QR codes van de 1e en 2e collecte.
  • U krijgt bij de mis boekjes een blaadje aangeboden met daarop de QR codes om te scannen bij de collecte in de viering.
  • U kunt de code ook scannen (voor of na de viering) in het parochieblad en op de internetsite van de parochie. Handig als u via streaming naar de viering kijkt op uw eigen moment.

U heeft nodig een smartphone of tablet met een internetverbinding en een bankieren app. 

Handleiding:

  • U scant met de camera de QR code. Er verschijnt een vierkantje om de code die u verwijst naar de Rabobank van de parochie.
  • U vult het het bedrag dat u wilt geven in en gaat naar uw eigen bankieren app
  • Druk op betaal en bevestig het nogmaals in uw app
1e collecte
2e collecte