Het parochieblad Onderweg ontvangen:

Als u de Onderweg nog niet ontvangt kunt een abonnement voor het komende half jaar krijgen door € 10,- over te maken op rekeningnummer NL 21 RABO 0320 4172 55

onder vermelding van uw straatnaam, huisnummer en woonplaats.

U kunt zich aanmelden voor de digitale versie van onderweg via de website van de parochie, www.heligejacobusparochie.nl

 onder het kopje contact.