Op Goede Vrijdag herdenkt de Kerk het lijden en sterven van Jezus Christus.

Na de feestelijke intocht in Jeruzalem en het laatste avondmaal met zijn apostelen wordt Jezus na zijn arrestatie de volgende dag voor Pontius Pilatus de Romeinse stadhouder gebracht en veroordeeld.

Die laat Hem geselen en dezelfde dag nog kruisigen op Golgotha. Jezus sterft tegen drie uur in de middag.

De dood van Jezus is volgens de Schrift “een bewijs van zijn liefde tot het uiterste toe” een “losprijs voor velen” De Kerk noemt deze vrijdag daarom Goede Vrijdag.

“Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer”, klonk het bij de intocht.

Die gezegende is deze Gekruisigde.