Elke zondag wordt er om 10:30 een oecumenische kerkdienst georganiseerd voor de bewoners van zorglocatie de Batting in Harlingen. Deze kerkdienst bestaat uit een dienst van woord en gebed en er worden veel bekende liederen gezongen. Tijdens de diensten gaan verschillende voorgangers uit de Harlinger omgeving voor. Om deze kerkdiensten te kunnen organiseren zijn we op zoek naar vrijwilligers die eenmaal per 5/6 weken kunnen komen helpen op de zondagochtend met de kerkdienst. De taken omvatten het vooraf klaarzetten van de zaal en het ophalen en terugbrengen van de bewoners naar de afdeling. Na afloop van de dienst wordt er door de vrijwilligers samen koffie gedronken.

We zijn hard op zoek naar mensen die eens per 5/6 weken mee zouden willen helpen bij deze kerkdiensten. Mocht u interesse hebben of vragen, dan kunt u via siegrit.oranje@nb.nl met mij contact opnemen.

Met vriendelijke groet,

Siegrit Jonker, geestelijk verzorger de Batting.