Het parochiebestuur en het bisdom vinden het proces naar een beslissing rond onze gebouwen zeer belangrijk. Op alle avonden werden belangrijke informatie en gedachten uitgewisseld. Ook werd er gedacht in mogelijkheden en oplossingen. Onze secretaris heeft van iedere bijeenkomst een verslag gemaakt. Deze kunt u met onderstaande linkjes downloaden / lezen.

Na de zomervakantie worden er nog drie locatiebijeenkomsten gepland: in Harlingen, Dronrijp en op Terschelling.