In het kader van de Notitie Gebouwenbeleid van ons bisdom zijn er in maart en april tot op heden 5 locatie-avonden gehouden voorafgegaan door een algemene Parochie-Informatieavond. Op zondag 7 mei waren wij te gast op Terschelling.

Nu het stof van cijfers, grafieken en statistieken langzaam is neergedaald en we de werkelijkheid beter in beeld hebben, zien we waar de pijnpunten zitten. Onze parochie kent een jaarlijks groot structureel tekort, opgelopen tot € 150.000,– per jaar, dus € 12.500,– per maand. De financiële reserve (de spaarrekening) raakt op. Dit kan zo niet veel langer. Daarmee is de hoge urgentie aangegeven: het parochiebestuur  moet nog voor deze zomer moeilijke en pijnlijke beslissingen nemen. Deze boodschap met bijbehorende informatie is op alle avonden uitgebreid aan de orde gekomen.

Het parochiebestuur en het bisdom vinden het proces naar een beslissing rond onze gebouwen zeer belangrijk. Op alle avonden werden belangrijke informatie en gedachten uitgewisseld. Ook werd er gedacht in mogelijkheden en oplossingen.

Onze secretaris heeft van iedere bijeenkomst een verslag gemaakt. Deze kunt u met onderstaande linkjes downloaden / lezen.