Wie mijn volgeling wil zijn
moet Mij volgen
door zichzelf te verloochenen
en zijn kruis op te nemen
Want wie zijn leven wil redden
zal het verliezen
Maar wie zijn leven verliest om Mijnentwil
zal het vinden


22STE ZONDAG D.H. JAAR
Latijnse hoogmis
m.m.v. de gregoriaanse schola
3 september 2023
PAROCHIE H. JACOBUS DE MEERDERE
Geloofsgemeenschap Sint Anna