Van 13 tot en met 16 april zal een reliekschrijn van de heilige Bernadette Soubirous uit Lourdes ons bisdom aandoen. Gedurende deze dagen kan de schrijn in de Sint-Franciscusbasiliek bezocht worden door alle belangstellenden. We willen u vragen binnen uw parochie bekendheid te geven aan deze mogelijkheid. Misschien bent u bereid om een groepspelgrimage te organiseren.


De reliekschrijn maakt op initiatief van het heiligdom O.L.V. van Lourdes een grotere tournee door de Lage Landen. Met de schrijn komen ook een stuk rots uit de grot van de verschijning mee en voldoende water uit de bron. Het zal daarom mogelijk zijn om dicht bij huis een Lourdes-ervaring op te doen. Men kan, zoals dat gebruikelijk is, langs de grot gaan en die aanraken, de beeltenis van de Onbevlekte Ontvangenis zien en het gebaar met het water maken.
Daarnaast wordt op elk van de dagen gezamenlijk eucharistie gevierd*, is er dagelijks gelegenheid tot stille aanbidding van de eucharistie, bidden we de Rozenkrans en het kerkelijk avondgebed afgesloten met de sacramentele zegen. Elke avond, voor het sluiten van de deuren, is er eveneens een gezamenlijk gebedsmoment. Het gehele programma met de exacte aanvangstijden vindt u in de meegestuurde bijlagen.


Als u met een groep wilt komen en daarbij speciale wensen hebt, dan kunt u contact opnemen met de coördinator, Patrick Janssen. In de parochiezaal kan op verzoek een film getoond worden over het leven van de heilige Bernadette. We kunnen ook koffie en thee voor u regelen. Wilt u uitgebreid lunchen of avondeten met een groep, dan wijzen we u graag de weg in Bolsward en omgeving. Stel uw vragen gerust. We helpen u graag en zullen proberen zoveel mogelijk aan alle wensen tegemoet te komen. Het is sowieso van belang om groepen van te voren bij de coördinator aan te melden en uw programma met hem af te stemmen.
Heel graag tot ziens in Bolsward,
Met hartelijke groet,
In Christus,


Patrick Janssen, coördinator
Arjen Bultsma, pastoor