Module Kerkgeschiedenis

Docent pastoor drs. J.J.G. Tolboom

Locatie: R.K. kerk Pier Panderstraat 1 Drachten

Wij komen bijeen op de volgende donderdagavonden

26 januari, 23 februari, 16 maart, 13 april en 11 mei van 19.30- 21.00 uur.

Thema’s

1e Van de jood Jezus van Nazareth tot de Romeinse keizer Constantijn

2e  De armoede beweging in de middeleeuwen

3e  Reformatie en Contra-reformatie

4e  Het tweede Vaticaans Concilie

5e  Elke deelnemer kiest een thema uit de kerkgeschiedenis uit en buigt zich daar thuis over.

Tijdens deze laatste bijeenkomst presenteren de deelnemers hun bevindingen.

Verplichte literatuur: Het katholicisme in Europa (K. Schelkens, P. van Geest en Joep van Gennip), Amsterdam 2018.

Module Oude Testament

Docent Mgr. Dr. C.F.M. van den Hout

Locatie: bisdomhuis, Ubbo Emmiussingel 79, 9711 BG Groningen
We komen bijeen op de volgende dinsdagavonden van 19.30-21.00 uur

10 januari, 24 januari, 7 februari, 21 februari en 7 maart

Gedurende de 5 avonden lezen we samen de volgende hoofdstukken: Job 1 – 7 en 38 – 42.

Centraal staat de vraag naar het lijden van de mens en ook over hoe we in die situaties over God kunnen denken.

Voor Job 1 – 2 en 42,7-17 gebruikt de bisschop een eigen werkvertaling; verder wordt de Willibrordvertaling 1978 gebruikt.

Module Liturgie

Docent drs. V.A.H. Maagd
Locatie: parochiecentrum Joure, Midstraat 110, 8501 AV Joure

Wij komen bijeen op de volgende donderdagavonden van 19.30-21.00 uur

26 januari, 23 februrari, 30 maart, 20 april, 1 juni

De thema’s die behandeld worden, worden per avond worden nog nader bekend gemaakt. U kunt zich echter al wel opgeven voor deze cursus.

————————————————————————————————————————————–

                                                                    Aanmelden
Het aanmeldformulier kunt u downloaden via bijgaande link https://bisdomgl.nl/wp-content/uploads/Aanmeldformulier-Lente-2023.pdf

U kunt het retourneren aan mw. L. Winter e-mail:  l.winter@bisdomgl.nl

Hierbij de link naar het cursusaanbod Lente 2023 https://bisdomgl.nl/wp-content/uploads/Bonifatius-Academie-Lente-2023-WB.pdf

Meer informatie over de Bonifatiuscursussen is ook te vinden op onze website. Bonifatius academie – Bisdom Groningen-Leeuwarden (bisdomgl.nl)
Voor informatie kunt u contact opnemen met de coordinator A. Erich: a.erich@bisdomgl.nl