Startdag Vastenactie Noord Nederland op 24 november 2018

U wordt van harte uitgenodigd voor de Startdag Vastenactie van het Noorden op zaterdag 24 november as.

Ook dit jaar willen wij een gevarieerd dagprogramma aanbieden, waarmee u geïnspireerd wordt om in 2019 met hart en ziel campagne te voeren voor de Vastenactie.  De campagne van 2019 heeft dit keer het centrale thema  ‘water verandert alles ’ in plaats van een campagne-project.

De dag is bedoeld voor de leden van de VOM-groepen, pastorale beroepskrachten, vrijwilligers van kindernevendienst-groepen en catechesegroepen.  Ook nodigen we graag leerkrachten uit van de katholieke scholen in ons bisdom.

 

Waar :  De Zuiderkerk in Drachten , 

              De Drift 46  9203 GH Drachten. 

              Tel. 0512 – 539946

               Ingang voorzijde: Wuiteweg 71, 9203 KR

 

Aanvang:   van 10.00  -  15.30 uur, inclusief  lunch 

Kosten:      de dag wordt u aangeboden door Vastenactie en het Bisdom 

                    Groningen-Leeuwarden.

Parkeren:   er is voldoende parkeergelegenheid op het eigen terrein van de                              

                    kerk.

Dagprogramma:

 9.30 uur    :    Ontvangst met koffie en thee

10.00 uur   :    Welkom en opening.  

10.15 uur   :    Johan Compier, campagneleider Vastenactie vertelt over de

                         keuze voor het thema “Water”

 

10.45 uur  :    Korte pauze met koffie en thee

 

11.00 uur  :    De problematiek van water en waterbeheer wereldwijd .

                         Inleiding door Cees Buisman, directeur van het water-instituut   

                         Wetsus en hoogleraar biologische kringlooptechnologie aan                        

                         Wageningen University.

12.00 uur  :     Gelegenheid tot het stellen van vragen aan Cees Buisman

 

12.30 uur   :    Lunch

 

13.00 uur   :    Aanvang middagprogramma

                         Workshops 1 , 2 en 3:  

                        

                         1: Guus Prevoo vertelt over en presenteert de nieuwe

                              hongerdoek     

                         2:  Angelique Steysel  vertelt over de mogelijkheden voor

                              scholen,  catechesegroepen en/of in de nevendienstgroepen. 

                              Ze zal materiaal laten zien en nodigt uit tot het uitwisselen 

                              van ideeën.

                         3:  Agaath Erich verkent met ons een bijbel verhaal waarin het 

                              thema “water” een belangrijke rol speelt.

                              Bruikbaar voor verdieping, liturgie en catechese.

 14.00 uur   :   Theepauze

 

14.15 uur    :   Afronding  en aansluitend de slotviering

 

15.00 uur    :   Sluiting 

 

Aanmelding is noodzakelijk in verband met de lunch, die u wordt aangeboden.

Ook willen we u vragen bij aanmelding uw voorkeur aan te geven voor de workshops :  1 , 2 of 3

U kunt zich aanmelden bij  : l.winter@bisdomgl.nl

 

Namens Vastenactie :  Johan Compier

Namens het bisdom:  Henriët Lases, Harmen Altena en Agaath Erich