Sint Michaelschool Harlingen: Excellent

Sint Michaelschool Harlingen: Excellent

Op 18 januari j.l. heeft de Sint Michaëlschool in Harlingen van het Ministerie van Onderwijs het predicaat Excellent ontvangen. Het predicaat is toegekend vanwege de prima resultaten, een goed pedagogisch klimaat, een ambitieus team en een goed aanbod passend onderwijs in de taal.

Een citaat uit het juryrapport: ‘De jury heeft op de Sint Michaëlschool een enthousiast, ambitieus en deskundig team aangetroffen. Een team dat goed onderwijs realiseert en borgt en daarbij inclusief opereert naar leerlingen meteen beperking in horen en communiceren.

Bij de vormgeving van dit onderwijs haalt het team het beste uit zichzelf en uit de leerlingen. De professionele wijze waarop met scholing en specialismen onder het personeel wordt omgegaan is daar onder andere het bewijs voor. Dat geldt ook voor de goede resultaten die de school met haar leerlingen behaalt. De doeltreffendheid van de school is, zeker op de langere termijn, onomstreden’.

Directrice Tineke Geertsema schrijft op de webssite van de school: ‘Ik ben heel trots op mijn team dat het mogelijk maakt dat wij op de Sint Michaëlschool kinderen dat (passend) onderwijs kunnen bieden dat ze nodig hebben. Daarbij gaat het niet alleen om prestaties, maar juist om het scheppen van een goede sfeer, een goed klimaat waarin kinderen zich goed voelen.’