Pastoraal-werker Sipke Draisma verlaat H. Jacobus-parochie

Pastoraal-werker Sipke Draisma verlaat H. Jacobus-parochie

Per 1 oktober stopt Sipke Draisma als hoofd communicatie van het bisdom Groningen-Leeuwarden en als pastoraal werker in het bisdom. Hij wordt senior communicatie-adviseur bij De Zalige Zalm, bureau voor geloofscommunicatie.

Sipke Draisma werkte 11 jaar bij de KRO-radio en de afgelopen 18 jaar als pastoraal werker in het bisdom Groningen-Leeuwarden, eerst in de voormalige parochies van Workum, Makkum en Witmarsum en thans in de H. Jacobus de Meerdere-parochie (Harlingen, Franeker, Dronryp, Sint Annaparochie, Vlieland en Terschelling).

Sinds 2013 is hij in deeltijd werkzaam als hoofd communicatie van het bisdom Groningen-Leeuwarden.

De Zalige Zalm adviseert en begeleidt sinds 2008 parochies en kerkelijke gemeentes op het terrein van geloofscommunicatie, parochiebladen, kerkbladen en trainingen. Door de groeiende vraag breidt het bureau uit.

Voor Sipke Draisma komen in zijn nieuwe baan de werelden van media, pastoraat en communicatie bij elkaar. ‘Ik zal het evangelie blijven verkondigen’, schrijft hij in een brief aan de parochianen van de H. Jacobus-parochie die dit weekend voorgelezen werd. ‘Ik zal samen met de collega’s nieuwe vormen van geloofscommunicatie ontwikkelen, geheel in de traditie van de Orde van de Predikers (dominicanen) waar ik deel van uitmaak’. (Bron: Bisdom Groningen-Leeuwarden)