Overzicht vieringen met Kerst

Overzicht vieringen met Kerst

Dinsdag 24 december (Hoogfeest Geboorte van de Heer)

Harlingen      19.30 uur        pastor Gies                 Communieviering       Orpheon

Franeker        19.30 uur        pastoor Conijn            Hoogmis                     Franciscuskoor

Terschelling    20.00 uur        pater van Bronkhorst Hoogmis                     Happy singers

Dronrijp          22.00 uur!       pastoor Conijn            Nachtmis                    kerkkoor

Sint Annap.     22.00 uur        pastor Gies                 Communieviering       Jubilate

 

Woensdag 25 december (Eerste Kerstdag)

Dronrijp         10.30 uur        pastor Gies                 Communieviering       Amazing

Harlingen       11.00 uur        pastoor Conijn            Hoogmis                     kerkkoor

Franeker        15.00 uur        M. Tiel-Groenestege   kindje wiegen             samenzang

 

Donderdag 26 december (Tweede Kerstdag)

Harlingen       09.30 uur        ds. Nijendijk               oecumenische viering in De Haven

Dronrijp         12.30 uur        pastoor Okonek          Poolstalige Mis            samenzang

Dronrijp         13.30 uur        kerkopenstelling, ontvangst met glühwein en chocolademelk

Zie voor verdere gegevens het parochieblad Onderweg op https://portal.parochiemagazin.nl/digital/2771/200/4862