Omzien naar elkaar in 2020

Omzien naar elkaar in 2020

Het werk van stichting Present Noordwest Friesland groeit en daar zijn we heel dankbaar voor. Van diverse kerken hebben we de afgelopen jaren giften mogen ontvangen, daarvoor willen we u hartelijk danken. Daardoor kunnen onze missie ‘omzien naar elkaar’ voortzetten. Stichting Present Noordwest Friesland richt zich op de gemeentelijk gebieden Harlingen, Waadhoeke, Vlieland en Terschelling.  Wat betreft de eilanden, daar willen we het komend jaar meer Present zijn. Present vervult een actieve rol bij het behoud en de versterking van de sociale cohesie in de samenleving vanuit een christelijke sociale basis. We zijn als het ware een makelaar in sociale betrokkenheid. Bij veel kerken groeit het verlangen om in de eigen lokale omgeving dienend aanwezig te zijn. Om als christenen het geloof in de praktijk te brengen met concrete naastenliefde en te delen van wat we zelf ontvangen hebben. Wilt u met uw kerk, met de Bijbelkring en/of met uw jongerengroep Present zijn in 2020? Present helpt u graag om missionair te zijn in uw omgeving. Nodig Present eens uit voor een presentatie op maat. Voor meer informatie kijk op onze website bij meedoen als kerk. We wensen u allen een heel mooi, voorspoedig en missionair jaar toe, waarin we mogen omzien naar mensen zonder netwerk, zonder geld en zonder goede gezondheid. Hartelijke groet, bestuur en operationeel team Present Noordwest Friesland.