Roepingenavonden en Roepingenweekend in 2023

Na succesvolle avonden én een ochtend worden de roepingenavonden voortgezet in 2023. Iedere derde vrijdag van de maand organiseert pastoor Tjitze Tjepkema in Heerenveen de roepingenavond. Elke avond begint om 18.00 uur met een Eucharistieviering in de H. Geestkerk aan...

Jongeren activiteit 5 maart a.s.

Op 5  maart gaan we met z’n allen trampoline springen in Heerenveen! We hopen weer met vele jongeren aanwezig te zijn! Om tien uur beginnen we met de Eucharistieviering waarna we lunchen, catechese hebben en vervolgens vertrekken om te gaan trampoline springen!....

AVG protocol

Geachte parochiaan, In de bestuursvergadering van 27-1-2023 is het AVG protocol vasstgesteld. Met onderstaande link kunt u het protocol lezen en eventueel downloaden. 20230103-AVG-protocolDownloaden

Pastorale brief nummer 63

Beste mensen, Buiten is het koud en somber weer en tegelijkertijd merk je ook dat de dagen weer lengen. Het licht keert langzaamaan weer terug. En hoewel we midden in de winter zitten, roept het lengen van het licht al weer visioenen op van de aankomende lente. Laten...

Introductie QR code voor de collecte

In de kerstvieringen hebben we een digitale vorm van collecteren geïntroduceerd. De collecte via de QR code. U kunt deze code scannen bij de verkoop van de misboekjes, daar staan borden met de QR codes van de 1e en 2e collecte. U krijgt bij de mis boekjes een blaadje...

Aanbod Bonifatius Academie bisdom Groningen-Leeuwarden voorjaar 2023

Module Kerkgeschiedenis Docent pastoor drs. J.J.G. Tolboom Locatie: R.K. kerk Pier Panderstraat 1 Drachten Wij komen bijeen op de volgende donderdagavonden 26 januari, 23 februari, 16 maart, 13 april en 11 mei van 19.30- 21.00 uur. Thema’s 1e Van de jood Jezus van...

Cursusaanbod Bonifatiusacademie

Geachte geïnteresseerdein het cursusaanbod van de Bonifatiusacademie,Enkele weken geleden is het cursusaanbod van de Bonifatius Academie voor de lente van2023 verschenen. Hierin is een module Liturgie voorzien. Helaas kon toen nog niet hetprogramma worden opgenomen...

Gezocht: vrijwilligers voor kerkdienst de Batting

Elke zondag wordt er om 10:30 een oecumenische kerkdienst georganiseerd voor de bewoners van zorglocatie de Batting in Harlingen. Deze kerkdienst bestaat uit een dienst van woord en gebed en er worden veel bekende liederen gezongen. Tijdens de diensten gaan...

Nieuwjaarstoespraak vice-voorzitter parochiebestuur.

Tijdens de nieuwsjaarsviering / Driekoningen 8 januari jl. , hield onze vice-voorzitter Clemens van der Zwet namens het parochiebestuur zijn nieuwjaarstoespraak. Deze is hierbij na te lezen. “Hoe staan we ervoor als we van iedere 2 euro die binnenkomt we er op onze...

Viering Driekoningen zondag 8 januari 10.00 uur

https://youtu.be/k4KiNCXOm8k Helaas viel de internetverbindg uit tijdens de livestream. Hierbij een nieuwe link naar de complete viering inclusief de nieuwjaartoesrpaak van onze vice-voorzitter. 20230108-Boekje-Driekoningen-2023Downloaden