Heilige Jacobus de Meerdere Parochie Noordwest Friesland naar 2030

Hoe zien wij de parochie in 2030? In de periode na 2030 zien wij in de Heilige Jacobus de Meerdere Parochie op de locaties kleinere gemeenschappen, die met ondersteuning van een klein pastoresteam en toerusting vanuit de grotere regio elkaar blijven ontmoeten en...

Begroting 2024

Geachte lezer, Hierbij een toelichting op de begrotingcijfers 2024. De begroting 2024 kent een tekort van € 120.831,-- op een totaaltelling van € 405.031,--. Het parochiebestuur heeft als doel te werken aan een weer financieel gezonde parochie. In meerdere gesprekken...

Parochiële Jacobus draagspeld

Na overleg met onze pastores, onze vicaris en locatie-voorzitters heeft het parochiebestuur besloten tot een eigen parochiële onderscheiding. De ‘Jacobus draagspeld’ voor vrijwilligers met een aantoonbaar lange inzet of bijzondere inzet voor onze parochie. Bij het...

De locatieavonden en hun waarde

Het parochiebestuur en het bisdom vinden het proces naar een beslissing rond onze gebouwen zeer belangrijk. Op alle avonden werden belangrijke informatie en gedachten uitgewisseld. Ook werd er gedacht in mogelijkheden en oplossingen. Onze secretaris heeft van iedere...

AVG protocol

Geachte parochiaan, In de bestuursvergadering van 27-1-2023 is het AVG protocol vasstgesteld. Met onderstaande link kunt u het protocol lezen en eventueel downloaden. 20230103-AVG-protocolDownloaden

Schema Kinderwoorddiensten in Franeker

Zet de data in uw agenda. Vanaf oktober iedere maand om 9.30 uur een kinderwoorddienst in de Sint Franciscuskerk te Franeker. Zondag 9 oktober  Zondag 13 november  Zondag 11 december  Zondag 8 januari  Zondag 12 februari  Zondag 12 maart...

Kinderwoorddienst

Goedendag allen! In oktober 2019 startte een groep enthousiaste ouders in Franeker met een kinderwoorddienst. De kinderwoorddienst wordt elke tweede zondag van de maand gehouden voor kinderen in de basisschoolleeftijd (groep 1 t/m 8).  Graag wilden we van de...