Schema Kinderwoorddiensten in Franeker

Zet de data in uw agenda. Vanaf oktober iedere maand om 9.30 uur een kinderwoorddienst in de Sint Franciscuskerk te Franeker. Zondag 9 oktober  Zondag 13 november  Zondag 11 december  Zondag 8 januari  Zondag 12 februari  Zondag 12 maart...

60ste pastorale brief

Beste parochianen van de geloofsgemeenschap Harlingen Het nieuwe seizoen is weer gestart. De meeste vakanties zijn voorbij, de kinderen gaan weer naar school en ook het kerkelijke seizoen is weer gestart. Aanstaande zondag geven we die start een feestelijk tintje door...

Nieuws van het kerkbestuur

Beste parochianen, De scholen zijn weer begonnen, voor de meesten van ons zit de vakantie erop en ook voor onze parochie staat er weer een hoop te doen voor de bestuursleden, onze pastores en de vrijwilligers! Er is afgelopen seizoen (2021-2022) veel vergaderd, veel...

Stand van zaken Kerkbalans

De actieperiode van Actie Kerkbalans 2022 zit er vrijwel op.Aan toezeggingen is over dit lopende jaar voor de gehele H. Jacobusparochiebij de penningmeester binnen gekomen € 133.000,--Aan werkelijke betalingen is hiervan reeds € 94.000,-- overgemaakt.Hiervan is €...

Pastorale 59ste brief

Beste mensen van de geloofsgemeenschap van Harlingen, We beleven op dit moment woelige tijden. Dachten we even dat we Corona weer wat achter ons konden laten en we langzaam konden terugkeren tot een weer wat genormaliseerd leven, het lijkt niet zo te zijn. Op iets...

Kinderwoorddienst

Goedendag allen! In oktober 2019 startte een groep enthousiaste ouders in Franeker met een kinderwoorddienst. De kinderwoorddienst wordt elke tweede zondag van de maand gehouden voor kinderen in de basisschoolleeftijd (groep 1 t/m 8).  Graag wilden we van de...

Half jaar abonnement papieren Onderweg

Het parochieblad Onderweg ontvangen: Als u de Onderweg nog niet ontvangt kunt een abonnement voor het komende half jaar krijgen door € 10,- over te maken op rekeningnummer NL 21 RABO 0320 4172 55 onder vermelding van uw straatnaam, huisnummer en woonplaats. U kunt...

Trouw: ‘Rooms-Katholiek Kerk staat er financieel slecht voor.’

Het overgrote deel van de rooms-katholieke kerken zit in de financiële problemen. Dat blijkt uit onderzoek van de krant Trouw. Bijna acht op de tien parochies staan in het rood en bij elkaar opgeteld leden de 640 parochies vorig jaar een verlies van 15 miljoen euro.

Onderweg digitaal en/of op papier

De jaarlijkse verliezen in de exploitatie van onze parochie nopen ons tot goed nadenken over onze inkomsten en uitgaven. Het drukken van de Onderweg brengt hoge kosten met zich mee: € 13.365,– per jaar. Een deel van deze kosten wordt betaald uit de advertentie inkomsten en vrijwillige bijdragen. Echter, dan nog kost het de parochie met 11 edities dit jaar € 8.230,–. Een grote kostenpost in onze parochie exploitatie. De jaarlijkse vrijwillige giften dekken bij lange na niet deze drukkosten. We moeten bezuinigen, daarom hebben we het volgende besloten per 1 januari a.s.: