Onderweg digitaal en/of op papier

De jaarlijkse verliezen in de exploitatie van onze parochie nopen ons tot goed nadenken over onze inkomsten en uitgaven. Het drukken van de Onderweg brengt hoge kosten met zich mee: € 13.365,– per jaar. Een deel van deze kosten wordt betaald uit de advertentie inkomsten en vrijwillige bijdragen. Echter, dan nog kost het de parochie met 11 edities dit jaar € 8.230,–. Een grote kostenpost in onze parochie exploitatie. De jaarlijkse vrijwillige giften dekken bij lange na niet deze drukkosten. We moeten bezuinigen, daarom hebben we het volgende besloten per 1 januari a.s.:

Pastorale nieuwsbrief 51 19-11-2021

Medio september werden er versoepelingen in de kerk afgekondigd. Het voelde
als een bevrijding. Wat heerlijk dat we na lange tijd weer uitbundig samen konden zingen.
Activiteiten werden weer opgepakt en we leken het virus een beetje achter ons te kunnen laten. Maar helaas…….
Click op de kop tekst om de hele brief te lezen!