Mgr. Gerard de Korte vertrekt naar Den Bosch

Mgr. Gerard de Korte vertrekt naar Den Bosch

Mgr. Gerard de Korte is door paus Franciscus benoemd tot de nieuwe bisschop van ‘s-Hertogenbosch. Dat is op 5 maart bekendgemaakt in Rome en in ‘s-Hertogenbosch.

In een brief aan de pastorale beroepskrachten en parochiebesturen schrijft de bisschop dat de afgelopen dagen voor hem verwarrend en hectisch waren. ‘Na zevenenhalf jaar moet ik het bisdom Groningen-Leeuwarden, dat mij zeer dierbaar is geworden, verlaten. In vertrouwen op Christus, u kent mijn bisschopsmotto, en met hoop op een welwillende ontvangst in het nieuwe bisdom, aanvaard ik deze opdracht.’

Op zaterdag 14 mei zal Mgr. De Korte de bisschopszetel van ‘s-Hertogenbosch in bezit nemen. Tot die tijd heeft de paus hem benoemd tot apostolisch administrator van het bisdom Groningen-Leeuwarden. Een apostolisch administrator is de eindverantwoordelijke in een bisdom waarvan de zetel vacant is.

Na 14 mei zal het kapittel een diocesane administrator aanwijzen die in functie zal blijven tot de komst van een nieuwe bisschop. Het kapittel zal binnenkort ook een terna moeten opstellen, een lijst met drie namen van geschikte bisschopskandidaten.

Mgr. De Korte vraagt zijn gelovigen in deze dagen voor hem te bidden dat hij de kracht ontvangt te blijven werken aan de verkondiging van het evangelie en de harmonieuze opbouw van de christelijke gemeenschap. Hij bidt zelf voor een goede toekomst van het bisdom Groningen-Leeuwarden en voor een goede opvolger die zal willen bouwen aan een hartelijke en heldere geloofsgemeenschap.