Mgr. De Korte: Vaarwel bisdom

Mgr. De Korte: Vaarwel bisdom

Op maandag 29 februari belde rond half elf de pauselijke nuntius, Mgr. Aldo Cavalli, met de vraag of hij die dag naar Groningen kon komen. Hij wilde een gesprek over een “belangrijk onderwerp”. Eigenlijk wist ik toen al dat het over de opvolging van bisschop Hurkmans van Den Bosch zou gaan. En mijn aanvoelen werd die middag bevestigd. De nuntius bracht mij het nieuws dat paus Franciscus mij had benoemd tot de nieuwe bisschop van Den Bosch. Dat nieuws heeft voor de nodige hectiek gezorgd, zowel bij mijzelf als bij vele gelovigen in ons bisdom.

September 2008 werd ik in de kathedraal geïnstalleerd tot bisschop van Groningen- Leeuwarden. Ondanks allerlei grote en kleine zorgen, wanneer is ons aardse leven helemaal wolkeloos?, kijk ik dankbaar terug op de jaren die achter mij liggen. Veel zorgen gaf enkele jaren geleden de inkrimping van het bisdomkantoor. Met name het ontslag van enkele gerespecteerde medewerkers, louter om economische redenen, vormde een moeilijke maar ook noodzakelijke beslissing.

Er is in de afgelopen jaren veel gebeurd. Bijna automatisch denk ik allereerst aan de fusie van parochies en PCI’s. Na een lange periode van voorbereiding en een brede consultatie van de pastorale teams en de parochiebesturen is in het najaar van 2011 besloten om de 80 parochies te fuseren tot een kleine 20 parochies. Dit fusieproces moet 1 januari 2018 zijn voltooid. Uitgangspunt vormt de visie om bestuurlijke schaalvergroting te combineren met pastorale schaalverfijning. Juist in het, qua omvang, grote bisdom van het Noorden moeten wij proberen zoveel mogelijk van de 80 geloofsgemeenschappen in stand te houden. In mijn brief “De jaren van de waarheid” (januari 2015) heb ik in dat verband een knip gemaakt tussen kerkgebouw en geloofsgemeenschap. Als het niet meer mogelijk is om het kerkgebouw in stand te houden maar de plaatselijke geloofsgemeenschap is nog (redelijk…) vitaal kunnen de gelovigen ervoor kiezen om ter plaatse te blijven samen komen voor de liturgie en andere kerkelijke activiteiten. Centrale gedachte bij dit alles: de Kerk zo dicht mogelijk bij de gelovigen houden.

Inmiddels ben ik verhuisd naar ‘s-Hertogenbosch. Verhuizen betekent een oefening in de kunst van het loslaten. Van een mooi huis, een geweldig team van medewerkers en zoveel andere goede mensen moet ik afscheid nemen. De afgelopen tijd heb ik wel eens gesproken over een Abrahamervaring. Evenals de stamvader van ons geloof moet ik het goede en vertrouwde land verlaten en gaan naar het onbekende in de hoop dat het ook daar weer goed zou worden. Overigens heb ik het vertrouwen dat ik in Den Bosch ook weer spoedig een echt thuis zal vinden.

Als katholieken van het Noorden gaat u verder. Een kleine maar zelfbewuste minderheid. Graag herhaal ik mijn oproep in de brief: “De jaren van de waarheid”: katholieken, neem uw verantwoordelijkheid. U bent geroepen om het geloof van uw doopsel, zowel binnen als buiten de parochie gestalte te geven. Paus Franciscus roept katholieken op zich niet op te sluiten in de sacristie of het kerkgebouw. Vitale geloofsgemeenschappen zijn missionaire gemeenschappen met open deuren. Als het goed is komen wij samen in onze kerkgebouwen voor het vieren van de Eucharistie en andere vormen van liturgie. Zo kunnen wij onze ziel voeden en kracht op doen om in het alledaagse leven de navolging van Christus gestalte te geven. Paus Franciscus spreekt regelmatig over een Kerk die gericht is op de brede samenleving. Een Kerk die liever vuil is omdat zij teveel op straat is geweest dan ziek omdat zij teveel binnen is gebleven.

Tot slot wil ik u uitnodigen om voor elkaar te bidden. Hopelijk wilt u bidden voor het welslagen van mijn nieuwe opdracht in het zuiden. Mijn taak zal niet altijd gemakkelijk zijn maar in kracht van Gods Geest valt er veel te realiseren. Ik bid in het zuiden om wijsheid voor paus Franciscus en allen die de benoeming van een nieuwe bisschop voorbereiden. Ik hoop op een nieuwe bisschop die zich zal inzetten voor een hartelijke, gastvrije Kerk rondom Christus als onze levende Heer. Ik wens u alle goeds en Gods zegen. Ga verder op de weg van het geloof, de hoop en vooral de liefde “in vertrouwen op Christus”. 

+ Mgr. Dr. Gerard De Korte

Klik hier voor het afscheidsnummer van het bisdomblad Spreek!