Mgr. De Korte geïnstalleerd als bisschop van Den Bosch

Mgr. De Korte geïnstalleerd als bisschop van Den Bosch

Zaterdag 14 mei is Mgr. dr. Gerard De Korte geïnstalleerd als nieuwe bisschop van ’s-Hertogenbosch. Tegelijkertijd is er ook afscheid genomen van Mgr. drs. A. Hurkmans.

Tijdens de installatieviering in de Sint Jan waren 1500 genodigden aanwezig. De volledige Nederlandse bisschoppenconferentie was present alsook een aantal bisschoppen uit België en Duitsland. Van andere kerken waren aanwezig bisschop Hein van de Evangelisch Lutherse Kerk van Kurhessen-Waldeck; aartsbisschop Joris Vercammen van de Oudkatholieke Kerk en dr. Arjen Plaisier, scriba van de Protestantse Kerk in Nederland.

Meer dan 250 priesters, diakens en pastoraal werkers liepen mee in de stoet. In de kathedraal waren ook wereldlijke gezagsdragers zoals de voormalig premier van Agt, oud minister Ruding en de commissaris van de Koning in Noord Brabant, dr. W. v.d. Donk. Vele burgemeesters uit het bisdom waren aanwezig, waaronder burgemeester Rombouts van Den Bosch. Verder een groot aantal vertegenwoordigers van parochies en andere geledingen van het bisdom.

Homilie bisschop De Korte

In zijn preek, gebaseerd op de lezingen van de heilige van de dag, de apostel Mattias, noemde bisschop de Korte zijn eerste en voornaamste taak getuige te zijn van de levende Christus. Hij verwees naar twee voorgangers. Allereerst bisschop Bekkers, die precies 50 jaar geleden vanuit de Sint Jan naar zijn laatste rustplaats werd gebracht. Voor veel Bossche katholieken, zo zei bisschop De Korte, is Mgr. Bekkers symbool van een hartelijke en gastvrije Kerk. De nieuwe bisschop roemde ook de grote inzet van zijn directe voorganger, Mgr. Hurkmans. Vele jaren heeft hij zijn beste krachten gegeven voor de priesteropleiding en het bisdom.

Bisschop De Korte riep de Bossche katholieken op iedere onvruchtbare verdeeldheid achter zich te laten. Het katholieke huis is groot er is ruimte voor eerdere accenten en verschillende vormen van spiritualiteit. Maar de diepste reden om de verdeeldheid te overwinnen levert het evangelie: niet wij hebben Christus gekozen maar Hij heeft ons gekozen. Als Christus ons heeft aanvaard, wie zijn wij dan dat wij elkaar niet zouden aanvaarden.

De nieuwe bisschop riep de katholieken van zijn bisdom op de verantwoordelijkheid van hun doopsel te erkennen. Het zijn “de jaren van de waarheid”. De huidige Kerk kent veel ouderen en relatief weinig jongeren. Voor de toekomst van de Kerk is het belangrijk dat katholieken niet alleen voldoende middelen voor hun geloofsgemeenschappen bijeen brengen maar ook hun talenten inzetten voor de opbouw van de Kerk.

Mgr. De Korte bracht de grote betekenis van de religieuzen in herinnering. Veel religieuzen hebben hun thuisbasis binnen het bisdom. Zij hebben een grote rol gespeeld bij de emancipatie van de katholieken, met name op het terrein van het onderwijs en de ziekenzorg. De nieuwe bisschop bood de huidige religieuzen aan om op een hartelijke wijze samen te werken.

In zijn preek noemde bisschop de Korte ook het belang van goede oecumenische samenwerking. Juist nu is het belangrijk dat christenen van verschillende tradities elkaar zoeken en vinden om op een geloofwaardige wijze leerling van Christus te zijn.

Tot slot verwees de nieuwe bisschop naar de grote rol van Maria in het leven van veel katholieken. Alleen al in de kathedraal van Den Bosch worden per jaar honderdduizenden lichtjes bij haar aangestoken. Even zovele gebeden komen zo via Maria bij God.

Bron: Bisdom ‘s-Hertogenbosch