Maria ten Hemelopneming Dronryp 15 augustus

Maria ten Hemelopneming Dronryp 15 augustus

Wie rond 15 augustus (Maria ten hemelopneming) in een katholiek land verblijft zal dat zeker merken. In vele katholieke landen is dit een feestdag en zijn winkels gesloten. Er worden op vele plekken kleurrijke processies gehouden ter ere van de moeder Gods. Maria wordt de hemel in geprezen. Maria ten hemelopneming is een zeer oud feest. Het is ingevoerd in de 6e eeuw en verspreidde zich over heel Europa en de rest van de wereld. Het feest is omgeven door vele plaatselijke gebruiken en geloofstradities.

Een echte traditie kennen we op deze dag in ons bisdom en onze parochie niet. Wel is de laatste jaren de gewoonte ontstaan dat we als gelovigen van de parochie in de avond samen komen in Dronryp. We vieren dan feestelijk de ten hemelopneming van Maria. Aansluitend drinken we een glaasje op het kerkplein. Een eenvoudig, maar toch feestelijk gebeuren.