Kinderwoorddienst in Franeker

Kinderwoorddienst in Franeker

Sinds zondag 13 oktober 2019 wordt elke 2e zondag van de maand door een groep enthousiaste ouders in Franeker een Kinderwoorddienst georganiseerd. Het is bedoeld voor de kinderen van de basisschool uit de groepen 1 t/m 8. Na het welkomstwoord in de zondagse viering gaan de kinderen en hun begeleiders naar het parochiecentrum. Daar wordt de evangelielezing gelezen en wordt erover gepraat wat met de lezing bedoeld wordt. Daarna mogen de kinderen nog even creatief aan de slag. Rond de collecte is iedereen weer terug in de kerk. Hierbij een lijstje met de zondagen dat er Kinderwoorddienst gehouden zal worden: 10 november 2019, 8 december 2019, 12 januari 2020, 9 februari 2020, 8 maart 2020, 12 april 2020, 10 mei 2020 en 14 juni 2020.