KBO te gast in schuilkerkje Pingjum

KBO te gast in schuilkerkje Pingjum

Op 15 november jl. kwamen de K.B.O.-leden bij elkaar op een bijzondere locatie, n.l. het schuilkerkje in Pingjum, waar mevr. Hieke Joostema uit Berlikum een verhaal hield over de Amish en de Mennonieten. De beweging is een religieuze stroming welke opkomt rond 1525.

In Nederland was Menno Simonsz de oprichter. Hij verliet de Rooms-Katholieke kerk in 1536, samen met twee priesters uit Leeuwarden. Er was veel sociale onrust in Europa, daar vertelde dhr. Onydes Sytsma over die met mw. Joostema was meegekomen. Dhr. Sytsma is geschiedenisleraar in Sneek en mennoniet.

Je had de Waldenzen in Italie van Peter Weide, in Engeland John Wycliff, Johannes Hus in Tsjechie. Ze wilden terug naar de basis van het geloof, zelf de bijbel lezen, zich afscheiden van wereldse zaken. In Amerika en Penssylvania wonen de Amish. Ze laten hun geloof zien door hun manier van leven met veel zichtbare rituelen, bedekken van het hoofd, vrouwen met lange rokken en mutsen, mannen met bretels, broeken met knopen, geen elektriciteit, de kerk en de gemeenschap puur houden.

Dhr. Sytsma had verschillende attributen meegenomen. Ze komen wel naar Friesland, bezoeken Witmarsum, waar Menno Simonsz woonde en een geraamte staat van een vroeger kerkje. Ze logeren dan bij mw. Joostema thuis. Het was een interessante middag. De ontvangst door mw. Wiep Buwalda en haar helpsters was voortreffelijk, en de koffie en thee met speculaas werd prima verzorgd. Mw. Joostema en dhr. Sytsma werden bedankt met een attentie. Om 16.30 uur stond de bus weer klaar om iedereen weer naar Harlingen te brengen.

Coby Helmstrijd.