Jan Terlouw in Franciscuskerk Franeker op 22 september

Jan Terlouw in Franciscuskerk Franeker op 22 september

Oud-minister Jan Terlouw houdt op donderdag 22 september om 19.30 uur de Vredesweeklezing in de St. Franciscuskerk van Franeker.

Jan Terlouw zal spreken naar aanleiding van het thema 'Vrede verbindt', dat het centrale thema van de Vredesweek is. De Vredesweek wordt van 17-25 september voor de 50e keer gehouden.

Na de lezing en een pauze zal er gelegenheid zijn voor het publiek om vragen te stellen. De toegang is gratis. Na afloop van de Vredesweeklezing zal er een collecte gehouden worden waarvan de opbrengst bestemd is voor het Vredeswerk in Franeker. 

De Vredesweeklezing wordt georganiseerd door de Missiegroep van de H. Jacobusparochie.