Jacobuskruisen uitgereikt in Harlingen

Jacobuskruisen uitgereikt in Harlingen

Tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst van de locatie Harlingen op zondag 10 januari j.l. zijn er Jacobuskruisen uitgereikt aan zeven parochianen die met hun vrijwilligerswerk zijn gestopt. Hetty Zeinstra en Marietje Jorna werden geprezen om hun jarenlange schilderen en kalligraferen van de uitvaartleien. Dat waren er ruim 200. 

Clara van der Zee en Riekie van der Zee kregen het Jacobuskruis vanwege hun inzet voor de Michaëlcontactgroep. Clara was meer dan 25 jaar actief, de laatste jaren als voorzitter. Reikie was een trouw bezoeker van zieken en eenzamen.

Betty Lolkema en Anton Wilbrink kregen het Jacobuskruis als dank voor hun inzet voor Kerkbalans. Zij waren het vriendelijke gezicht van de parochie bij de vele mensen bij wie ze aan de deur kwamen om de kerkbijdrage op te halen. 

Johan Dijkstra werd geprezen vanwege zijn jarenlange inzet als 'bouwinspecteur' voor de Michaëlparochie en later de Jacobusparochie. Zijn wijze bouwkundige inzichten hebben er mee voor gezorgd dat onze kerken er goed bij staan.

De uitgereikte onderscheiding bestaat uit een rood Jacobuskruis op een gele ondergrond, geheel van keramiek.

Op de foto v.l.n.r: pastor Sipke Draisma, Marietje Jorna, Jannie Schaafsma (had hem nog tegoed van vorig jaar), Betty Lolkema, Riekie van der Zee, Johan Dijkstra en locatiebeheerder Diane Anema. Hetty Zeinstra en Anton Wilbrink waren verhinderd naar de uitreiking te komen.