Jacobuskruisen uitgereikt in Franeker

Jacobuskruisen uitgereikt in Franeker

Lokatiebeheerder Sientje Ypma heeft tijdens de nieuwjaarsreceptie van de locatie Franeker op zondag 10 januari drie Jacobuskruisen uitgereikt aan vertrekkende vrijwilligers. 

Mathey Kamsma kreeg het Jacobuskruis uitgereikt voor zijn talloze activiteiten voor de parochie en locatie. Sientje Ypma merkte op dat er vrijwel geen terrein is binnen de parochie waarop Mathey niet actief is geweest: website, kopieerwerk, bebording, parochieblad, kerktelevisie, beheerder parochiecentrum. Ook was Mathey bestuurslid van de Sint Franciscusparochie.  Eerder werd hij daarvoor al onderscheiden met de Bonifatiuspenning. 

Haye Ploeg kreeg de onderscheiding voor zijn ruim 20 jaar kosterwerk, en voor zijn inzet bij technische klussen, parochiebladbezorging en kerkbalans. 

Hendrik Veltman kreeg de onderscheiding voor zijn inzet als koorzanger. Hij was dat 44 jaar en werd daarvoor al eerder onderscheiden door de Gregoriusvereniging. Vanwege zijn hoge leeftijd heeft Hendrik afscheid moeten nemen van het Caeciliakoor. 

Met een warm applaus bekrachtigde de aanwezige parochiegemeenschap de woorden van dankbaarheid en lof van de locatiebeheerder.