Jaarlijkse ledenvergadering KVG Harlingen

Jaarlijkse ledenvergadering KVG Harlingen

Zoals gebruikelijk voor elke vereniging, heeft ook het Katholiek Vrouwen Gilde afdeling Harlingen haar jaarlijkse ledenvergadering gehouden. Deze vond plaats in de zaal van  St.Hubertus , op dinsdag 17 januari j.l. Een avond om even stil te staan bij het reilen en zeilen gedurende het afgelopen jaar. Zoals het ledental, de financiën, de bijeenkomsten, lief en leed en andere zaken passeerden de revue.

De bestuursleden die aftredend waren, hebben zich gelukkig allemaal weer beschikbaar gesteld. Omdat het ledental  helaas wat was afgenomen, kwam de vraag om de contributie  iets te verhogen. Dit voorstel werd unaniem goedgekeurd.

Hoewel de functie van penningmeester  wegens ziekte halverwege het jaar moest worden overgedragen, waren de financiën weer uitstekend voor elkaar en kon er décharge worden verleend. Bij het voorlezen van het jaarverslag van de secretaris werd er even teruggedacht aan de waardevolle bijeenkomsten.

Nadat ook de lief en leed kas met een positief saldo kwam, werd het voltallige bestuur middels een applaus bedankt voor alle getoonde inzet. Hiermee werd het officiële gedeelte van de avond afgesloten en was het tijd voor een korte pauze.

Voor het tweede gedeelte van de avond stonden er nog een paar spelletjes bingo op het programma. Onder  deskundige leiding van de voorzitter  verliepen  deze weer vlekkeloos en zo konden diverse  dames met fraai ingepakte prijzen huiswaarts keren.

De volgende bijeenkomst zal plaats vinden op dinsdag 21 februari a.s., aanvang 20.00 uur, weer in de zaal van St. Hubertus. Deze avond  zal worden verzorgd door Grannies2grannies en ook niet-leden zijn van harte uitgenodigd.