Houd Hoop Levend

Op dinsdag 17 oktober j.l. zijn de heer en mevrouw Minnaard te gast geweest bij de Katholieke Vrouwen Bond afdeling Harlingen om te vertellen over de indrukken die zij hebben opgedaan bij hun vrijwilligerswerk in Israël en Palestina.

In 2012 nam Wim Minnaard deel aan een programma van de Wereldraad van Kerken en verbleef zo’n 3 maanden in een Palestijns dorp.

Het team waarvan hij deel uitmaakte onderhield contacten met Palestijnse organisaties en kerken, trok op met de plaatselijke bevolking en ondervond wat het is om te leven onder militaire bezetting.

Een jaar later bezochten hij en zijn vrouw Adrie samen Israël en Palestina om mee te doen aan de internationale campagne van de wereldwijde organisaties YMCA en de YWCA. Met een vestiging in Oost Jeruzalem en Palestina (West Bank) zijn deze organisaties zo’n vijftien jaar geleden een campagne begonnen, Houd Hoop Levend, om samen met Palestijnse boeren olijfbomen te planten en olijven te plukken als een krachtig signaal van gerechtigheid en vrede. Ook het feit dat de planters en plukkers van over de hele wereld komen getuigt van grote solidariteit.

Aan de hand van een powerpoint presentatie gaven zij een kijkje achter de schermen van dit vaak moeizame werk.

Om hun project te ondersteunen werd er aan het einde van deze avond een collecte gehouden.

De volgende bijeenkomst zal in het teken van Sint Nicolaas staan en wordt gehouden op dinsdag 21 november a.s., aanvang 20.00 uur, in de zaal van Hubertus.