Een spiritueel moment: de Stille Omgang 17/18 maart 2018.

Jaarlijks vindt er in Amsterdam een processie plaats om het Amsterdamse hostiewonder uit 1345 te gedenken. De religieuze en meditatieve processie vindt plaats in de binnenstad van Amsterdam en in stilte. Vandaar de naam Stille Omgang. De route van de processie loopt o.a. langs de Heiligeweg, de Kalverstraat, het Spui, de Nieuwendijk, de Warmoesstraat en de Nes.

Ook in 2018 is het de bedoeling dat de pelgrims uit het bisdom Groningen Leeuwarden gezamenlijk naar Amsterdam gaan om de Stille Omgang te lopen. De Groningse pelgrims komen met een bus naar Heerenveen waar om ca. 19.00 uur, tezamen met de Friese pelgrims, een bijeenkomst met gebed en zang wordt gehouden ter voorbereiding op de tocht in Amsterdam.* Vanuit Heerenveen vertrekken de pelgrims in bussen om 20.15 uur naar Amsterdam. In Joure en Nagele wordt gestopt om de pelgrims van de Noordoostpolder mee te nemen. Tegen 22.00 uur arriveren we in Amsterdam en kunnen we even pauzeren in de Lutherse Kerk aan het Spui. Vandaar wordt gewandeld naar kerkgebouw De Krijtberg aan de Prinsengracht, waar we om 22.15 uur beginnen met een H. Mis. De pelgrims van Heerhugowaard (waarvan velen lopend naar Amsterdam zijn gegaan die dag) en Egmond vieren met ons de H. Mis, die dit keer door ons wordt verzorgd. Daarna lopen we de Stille Omgang. Rond 01.00 uur gaan we weer met de bus terug naar de Noordoostpolder, Friesland en Groningen.

 

In 2018 wordt de tocht in de nacht van 17 op 18 maart gehouden. De intentie, waar dan bij stil wordt gestaan, luidt: Eucharistie = Leven. Deze intentie is verwerkt in de overwegingen, die we bij de gebeden en zang in de bus uitspreken.

 

De kosten van de pelgrimstocht bedragen 22,50 euro incl. koffie/ thee in Heerenveen. De kosten voor de pelgrims uit de Noordoostpolder bedragen 17,50 euro. U kunt zelf voor onderweg in de bus etenswaren meenemen.

 

U kunt zich opgeven via telefoonnummers 0513-653803 en b.g.g. 0514-581602

(Paul Janssen-Heerenveen) en 050- 3134872 (Louis Lukassen- Groningen)

Via email kan natuurlijk ook: stilleomgang-bisdomgroningen@gmail.com of

 stilleomgang@phjanssen.nl of  a.lukassen10@kpnplanet.nl

 

Voor meer informatie verwijzen wij naar de website van de Stille Omgang:

http://www.stille-omgang.nl/

 

 

Het comité Stille Omgang Friesland-Groningen

Paul Janssen, Regenboog 23, 8446 EM Heerenveen en

Louis Lukassen, Zaagmuldersweg 71A, 9713 LG Groningen.

 

 

* Mochten er meerdere bussen moeten rijden omdat we veel pelgrims mogen verwachten, dan kan het zijn dat er een bus in Bolsward en Sneek stopt. We houden alle deelnemers hiervan op de hoogte.