Over pastor Dorenda Gies

Op  1 mei 1969 ben ik geboren in Duiven in een warm gezin als jongste van twee dochters. Mijn vader had een raadgevend ingenieursbureau en mijn moeder was thuis en deed veel vrijwilligerswerk. Van jongs af aan ben ik door mijn ouders betrokken bij de activiteiten van de St. Remigiusparochie waar mijn ouders zeer actief waren. Als jongere heb ik op verschillende koren gezeten en raakte ik betrokken bij de voorbereiding van de liturgie. Daar liggen dan ook de wortels van mijn interesse in geloof en parochieel werk en mijn latere theologiestudie.

Happy New Year

Beste parochianen. Ik wens u mede namens het parochiebestuur alle geluk en gezondheid toe voor 2022. Ook dit jaar zullen ondergetekende en onze secretaris Sjoerd Hiemstra u maandelijks informeren over de bestuurlijke zaken in onze parochie. Vorig jaar hebben we een mooie start gemaakt en dit jaar gaan we voortvarend verder om onze parochie zo goed mogelijk te (be-) sturen in juiste koers naar een goede toekomst. Dat kan alleen slagen als we er samen voor staan en gaan!

Clemens van der Zwet,
vice-voorzitter

De samenleving heeft behoefte aan bodes van vrede

Met Kerst is het de gewoonte dat een van de theologen van Tilburg University een beschouwing schrijft. Dit jaar zet Jos Moons zijn visie uiteen over de kloof in de samenleving, de tegenstellingen bijvoorbeeld tussen oud en jong, wit en zwart, pro- en antivaxxers en hoe we die kunnen overbruggen. Jos Moons is werkzaam aan het departement van systematische theologie en filosofie van de Tilburg School of Catholic Theology.

Wat is de kerk je waard?

Geloven is gratis. Dat is waar. Toch wordt aan een ieder boven de 18 jaar, die is ingeschreven bij onze parochie, jaarlijks een oproep gedaan om uw kerk in financiële zin in stand te houden en dus te steunen. Volgende maand zal dat weer het geval zijn. Veel mensen geven daar gehoor aan en doen gelukkig mee aan de oproep kerkbalans, die jaarlijks in januari plaats vindt.

Over Pastoor Marco Conijn

Op 16 maart 1965 zag ik het levenslicht in Edam, alwaar ik tot mijn twaalfde jaar zou wonen. Ik was het eerste kind van Henk Conijn en Fran Huisink.

Een gastvrije herberg voor iedereen…

De afgelopen vakantieperiode was het spannend of wij van de gastvrijheid van andere landen zouden mogen genieten. Het was ook de vraag wie er welkom waren in ons eigen land. In een periode als deze ervaren we weer hoe belangrijk gastvrijheid voor ons mensen is. Deze...