Caritasbestuur nam afscheid van Gerard Brunsmann

Caritasbestuur nam afscheid van Gerard Brunsmann

Op 25 januari j.l. heeft het bestuur van de Parochiële Caritas Instelling (PCI) afscheid genomen van bestuurslid Gerard Brunsmann (foto links). 

PCI-voorzitter Theo van der Geest schetste bij die gelegenheid Gerard als een actief bestuurslid die meer dan 10 jaar bij de Caritas betrokken was. Zo was Gerard ook betrokken bij de fusie van de Caritas van de Jacobusparochie in 2013. 

Gerard werd bedankt met een bloemetje en een cadeaubon. Hij is inmiddels opgevolgd door Oege Kingma. Het PCI-bestuur bestaat uit acht leden, elke (vaste) wallocatie vaardigt twee leden af. Pastor Sipke Draisma is als adviseur aan de PCI verbonden.