Bonifatiuspenning voor Chris Hendriks

Bonifatiuspenning voor Chris Hendriks

Op zondag 10 januari is Chris Hendriks onderscheiden met de Bonifatiuspenning vanwege zijn jarenlange inzet als bestuurder van de H. Jacobusparochie en zijn voorganger Een in Vieren.

De Bonifatiuspenning is de hoogste kerkelijke onderscheiding van het bisdom Groningen-Leeuwarden en wordt uitgereikt aan hen die zich op een bijzonder verdienstelijke wijze hebben ingezet voor kerk en samenleving.

Pastoor Marco Conijn herinnerde bij de uitreiking van de Bonifatiuspenning aan het bestuurlijk inzicht van Chris. Al lang voordat het bisdom met zijn fusieplannen voor parochies kwam was hij er al van overtuigd dat bestuurlijke schaalvergroting van belang was voor de toekomst van de parochies van Noordwest Friesland.

Onder zijn leiding kwam de eerste parochiefusie van het bisdom tot stand op 1 januari 2013.